Optimalizácia - CHIPTUNING  benzínových a dieselovýchmotorov

  Zoznam upravovaných vozidiel

      Sériové programovanie riadiacej jednotky RJ vozidla bez mechanického zásahu do vozidla a riadiacej jednotky RJ umožňujú nové prostriedky pre sériovú komunikáciu a nový inteligentný hardvér. Väčšina vozidiel od roku 2000 sú vybavené sériovou komunikáciou s možnosťou reprogramovania RJ, to umožňuje aj výrobcovi meniť program riadiacej jednotky, alebo optimalizovať prípadne zvyšovať výkon vozidiel. Diagnostický konektor je už štandardným vybavením v automobile a umožňuje jednoduché spojenie s riadiacou jednotkou a celou elektronickou výbavou automobilu. Sú to automobily vybavené motormi TDI, HDI, CDI, dCI, systému common rail, podobne aj benzínové motory všetkých známych automobiliek.... 

Ako prebieha optimalizácia (chip tuning) výkonu po sériovom kábli?

   Prvým krokom je preverenie stavu vozidla, hlavne motorovej časti, zmeranie výkonu vozidla, prípadne zmeranie priebehu výkonu, zvolenými metódami.

 

Pri vozidlách s turbodúchadlom je dôležitý priebeh výkonu, tlaku turbodúchadla,  vstreku paliva a množstva nasávaného vzduchu v závislosti od otáčok. Tieto údaje sú dôležité pre porovnanie parametrov po optimalizácií. Sledované údaje nesmú prekročiť medzné hodnoty aby sa životnosť motora neznížila. 

 

Po preverení technického stavu a výkonu vozidla, sa pripojí počítač s riadiacou jednotkou cez diagnostický konektor. 

       

Špeciálnym programovým vybavením určeným pre sériové čítanie a zápis, sa prečítajú parametre určujúce výkon motora. Po načítaní údajov nasleduje ich spracovanie - štandardná úprava kopírujúca výkon daný výrobcom alebo športová úprava s dôrazom na najvyšší výkon.   

 

        Celý proces trvá cca 30 až 60minút. Nasleduje meranie parametrov výkonu sledovanie tlaku turbodúchadla množstva vstrekovania /lambda sondy/  a porovnanie s pôvodnými údajmi. Každý motor má odchylky a aj parametre sú rozdielne, výrobca sa snaží programovaním RJ tieto rozdielne parametre vyrovnať.

Sériové programovanie prináša nové možnosti úpravy a doladenia parametrov priamo v automobile, s možnosťou merať okamžite po optimalizácii priebeh výkonu.  

       optimalizácia parametrov programu riadiacej elektroniky umožňuje:

  • štandardné zvýšenie výkonu a krútiaceho momentu,

  • doladenie priebehu výkonu v závislosti na otáčkach 

  • zníženie spotreby benzínových a dieselových vozidiel, ekonomické hľadisko

  • zvýšenie maximálnych otáčok

  • pre športové vozidla, doplnenie akcelerácie 

  • špeciálne doladenie výkonu pre športové vozidla, ladenie on-line na brzde alebo za jazdy priamo v aute pomocou emulátora

  • doladenie riadiaceho programu po mechanických úpravách, s prídavnou elektronikou pre sledovanie optimálnej zmesi,/ ostrá vačka,  prídavné turbo, nitrosystém ..../

  •  všetko za aktívnej účasti zákazníka

  • prepínanie parametrov sériových /pôvodných/ a nových /výkonových/ priamo za jazdy prepínačom na palubnej doske

       

 Po optimalizácii máte možnosť vyskúšať kvalitu tuningu a jazdne vlastnosti vozidla. Do 14 dni je možné  vrátiť vozidlo do pôvodného stavu s vrátením peňazí,  alebo  zvoliť individuálny tuning /športovú úpravu/ s príplatkom.  Individuálny tuning ďaľšie zvýšenie motora s výkonovou charakteristikou - príplatok 66,-eur ku pôvodnej cene. Prepínanie výkonu pokiaľ je to možné realizujeme za príplatok 200,-eur.   

Technické parametre zvýšenia výkonu a krútiaceho momentu:

Motory benzínové nepreplňované/bez turbodúchadla/          7-15%

Motory benzínové preplňované   /s turbodúchadlom/             20-35% 

Motory naftové nepreplňované   /bez turbodúchadla/             7-15%  

Motory naftové preplňované  /s turbodúchadlom/                   20-35%

 

Štandardné zvýšenie výkonu:  kopíruje výkonovú charakteristiku naprogramovanú výrobcom. Tvar charakteristiky je podobný zvýšený o požadovanú úroveň. Optimalizácia je vykonaná tak, aby sa priemerná spotreba paliva mimoriadne nezväčšila, vo väčšine prípadov spotreba klesá.

 

 

 

 

 

 

 

Športová úprava: optimalizácia prebieha s dôrazom na maximálny výkon v celom priebehu otáčok motora, zvýši maximálne otáčky. Zvýšenie akcelerácie pri prudkom stlačení plynu, ak má riadiaca jednotka akceleračnú mapu. Pri vyšších otáčkach vzrastá výkon ale aj spotreba paliva. Ekonomické hľadisko  a spotreba  je druhoradá. 

 

 

 

 

 

 

    

            A po všetkých úpravách je vhodné zmerať výkon motora

 

    V čom spočíva optimalizácia parametrov:  

  Parametre, ktoré riadia manažment motora sa nachádzajú v riadiacej jednotke.  Špeciálnym programom určeným na modifikáciu parametrov,  modifikujú parametre vstrekovania paliva, hodnoty, predzápalu hodnoty nasávania vzduchu a pod. pričom pôvodný program zostáva zachovaný.

  Z hľadiska diagnostiky sú všetky parametre vyčítavané diagnostickým programom v pôvodných hodnotách. Zmení sa len výkonový priebeh. Po optimalizácií sa tieto  hodnoty zapíšu do pamäti riadiacej jednotky a riadiaca jednotka sa zapojí späť do vozidla. Celá optimalizácia  trvá asi 2 hodiny aj s inštaláciou riadiacej jednotky. Už pri prvom preskúšaní skúsený vodič zistí, že vozidlo ide pružnejšie a že je možné použiť prevodové stupne s nižšími otáčkami a nižšie otáčky znamenajú nižšiu spotrebu. Podľa požiadavky zákazníka možno riadiacu jednotku vybaviť "prepínačom výkonov" a prepínať tak pôvodné/sériové dáta s novými a využívať zvýšený výkon podľa vlastného uváženia. Tak ako je možné výkon vozidla zvýšiť, je možné ho podľa požiadavky aj znížiť. Nižší výkon je vhodný v zimnom období.

prostriedky:

   Výkonný program obsahujúci informácie o riadiacich jednotkách svetových výrobcov, umožňuje štandardnú modifikáciu parametrov danú a odladenú výrobcom. Ďalej individuálnu výkonovú modifikáciu s dôrazom na maximálny výkon, maximálny krútiaci moment, modifikáciu na minimálnu spotrebu, alebo špeciálnu pre závodné automobily v spolupráci s ďalšími špecialistami. Výkon motora s modifikovanými parametrami je možné zmerať na výkonovej valcovej brzde, alebo priamo programovým simulátorom priebehu výkonu. Samotný program  je vždy viazaný na agregát, s ktorým bol výrobcom dodaný. Každý motor má svoje vlastné parametre a aj odchýlky od normovaných parametrov, k týmto parametrom sa len približuje. Preto program softvér nie je možné samotný odbrzdiť, môže byť testovaný len spolu s motorom, tzv. odbrzdený softvér bez konkrétneho motora je nezmysel.

programovanie parametrov cez OBDII diagnostickú zásuvku:

 pre vozidla, ktoré umožňujú umožňuje načítať alebo naprogramovať modifikované parametre do riadiacej jednotky pomocou špeciálneho programátora s rozhraním OBDII.

 

 

emulátor :

  emuluje parametre riadiacej jednotky on-line, napríklad pri meraní  priamo na valcovej brzde. Pomerne jednoducho  je možné dosiahnuť maximálny výkon za krátky čas. Emulátor spojený s prenosným počítačom umožňuje okamžite prepínať sériové údaje s ladenými, a modifikovať parametre za "jazdy vozidla". Emulovanie reálnych parametrov s riadiacou jednotkou vyžadujú profesionálne vedomosti a profesionálny prístup. Emulátor je finančne náročný ale niekedy je jediným prostriedkom dostať sa ku konkrétnemu cieľu. 

 

 

programátor a spájkovacia stanica:

 umožňuje naprogramovanie a spoľahlivé spájkovanie modifikovanej pamäte, do riadiacej jednotky určené pre staršie modely vozidiel . 

NAJ.sk