VOLVO 440 Euro4 AdBlue

 

      

 

  

VOLVO má niekedy znížený výkon a  vyskočila spotreba

Vodič sa sťažuje na zníženie výkonu a vysokú spotrebu. Pri servisnej kontrole bola zistená chybná riadiaca jednotka AdBlue iné chyby nevykazoval.

 

Chyba, ktorá je príčinou zníženia výkonu.

 

Odstránenie príčiny chyby.

 

Vozidlo bolo naprogramované tak, aby dosiahlo požadované sériové parametre.

 

 

 

 

 

   Opravený výkon

 

 

Po naprogramovaní malo vozidlo už  priebeh krútiaceho momentu odpovedajúce parametre (z 1213Nm na 1979Nm výkon 249kW na 439kW).

 

Pre dobrú spotrebu je potrebný čo najvyšší krútiaci moment v ekonomických otáčkach (zelené pole otáčok)