CITROEN JUMPER 2,8HDI 94kW/300Nm

zvýšil výkon na 110kW, krútiaci moment na 350Nm

      

Motor:

Výrobca motora: IVECO S.P.A.

Zdvihový  objem (cm3): 2800

Najväčší výkon pri ot./min (kW/min-1): 94/3600

Prevádzková hmotnosť: 2080kg

Počet miest: 8

 

Zvýšenie krútiaceho  momentu motoru v celom rozsahu otáčok, maximum pri 2 500 ot/min v sérii.

Najnižšiu spotrebu a najvyššiu účinnosť dosahuje pri najvyššom krútiacom momente 2500 ot/min.

 

Vstupné merania: 

 

Parametre vozidla odpovedajú údajom výrobcu   výkon 96kW a o málo nižší krútiaci moment 287Nm.

Emisné hodnoty  v norme EURO3

Nasleduje programovanie:

Namerané parametre po naprogramovaní - štandardné zvýšenie:

 

Naprogramovaním riadiacej jednotky sa zvýšil výkon na 110kW a krútiaci moment na 350Nm

Emisné hodnoty zostali v norme EURO3

Porovnanie nameraných údajov:

 

Testy zrýchlenia 4.rýchlostný stupeň, 2 osoby:

zrýchlenie

séria

zrýchlenie v m/sek2

zo 60-100km/h

10,39sek

1,06m/sek2

zrýchlenie

nový program

zrýchlenie v m/sek2

zo 60-100km/h

8,79sek

1,26m/sek2

 

Porovnanie grafov: zvýšenie výkonu z 96kW na 111kW a krútiaceho momentu z 287Nm na 355Nm.

Zvýšený výkon bol citeľný, vozidlo rýchlejšie a bezpečnejšie predbiehalo.

______________________________________________________________________________

 

CITROEN JUMPER 2,8HDI 107kW/310Nm neprešiel emisnou kontrolou

Neprešiel emisnou kontrolou, nameraná emisie 3,78 vysoko prekračujú normu.

Vozidlo zadymovalo len bez záťaže, pri jazde nedymilo ani pri plnom výkone.

Diagnostický test ukázal odchýlku na 4. vstrekovači.

Ďalšie testy merania výkonu však ukazujú normálne parametre.

Bola doporučená výmena vstrekovača, avšak na zložitosť opravy finančnú náročnosť bolo od nej upustené.

Vzhľadom na veľmi malé riziko prepálenia piestu,/ pri vyššej záťaži je už vstrekovanie v poriadku/, bol navrhnutý nový program na zníženie emisii.

Test výkonu:

 

Ako prvým pokusom bola snaha znížiť emisné hodnoty na požadovanú úroveň aj za cenu zníženia výkonu.

Po naprogramovaní vozidla sa emisné hodnoty znížili na úroveň 0,5 až 0,6 čo už vyhovuje norme.

Výkon však bol nevyhovujúci. Nasledovalo ďalšie programovanie na zvýšenie výkonu ale pri dodržaní emisných hodnôt.

 

 

Aj keď sa vozidlu znížil krútiaci moment na 265Nm a výkon 92kW, vozidlo malo aj naďalej dostatok výkonu, zvolil sa kompromis medzi výkonom a emisnými hodnotami. Vozidlo už prešlo emisnou kontrolou.