BMW 330D 3,0D 150kW/410Nm          

   

Požiadavka zákazníka je mierne zvýšenie výkonu a výraznejšie zvýšenie krútiaceho momentu.

Vozidlo bolo napojené na počítač a diagnostika nevykazovala žiadnu chybu. 

Zmeraný výkon pri  skúške 155kW, boli namerané aj diagnostické parametre tlak turbíny a hodnoty snímača vzduchu.

a grafický priebeh spolu s diagnostickými hodnotami.

Maximálny tlak turbíny dosiahol 2270miliBar.

Po naprogramovaní vozidla cez diagnostický konektor boli znovu zmerané hodnoty, všetky hodnoty boli v norme.

 

Testy vykázali zvýšenie výkonu zo 151kW na 162kW ale dôležité bolo hlavne zvýšenie krútiaceho momentu z 399Nm na 463Nm.

Vozidlo výrazne lepšie akceleruje vďaka oveľa vyššiemu krútiacemu momentu, dôležité je aj zníženie spotreby o cca 1liter.

Testy zrýchlenia 3.rýchlostný stupeň, 2 osoby:

zrýchlenie

séria

zrýchlenie v m/sek2

zo 60-100km/h

4,79sek

2,37m/sek2

zrýchlenie

nový program

zrýchlenie v m/sek2

zo 60-100km/h

4,2sek

2,64m/sek2