MAN TGA 410PS         

 

 údaje sú  doplňované 

MAN TGA 410 štandardný program na spotrebu

Meranie výkonu.

Pri teste vozidla  vykazovalo o normálny výkon ako udáva výrobca emisie spĺňali normu  EURO3.

Ďalšie meranie na rýchlostnom stupni 8m zachytí presnejšie krútiaci moment.

Po naprogramovaní:

 

 

porovnanie krútiaceho momentu:

 

Testy zrýchlenia:

zrýchlenie

séria

zrýchlenie v m/sek2

zo 40- 70km/h

5sek

1,66m/sek2

zrýchlenie

nový program

zrýchlenie v m/sek2

zo 40- 70km/h

4sek

2,08m/sek2

Zvýšenie krútiaceho momentu z 1839Nm na 2210Nm a zvýšenie výkonu zo 414PS na 466PS

Po naprogramovaní sa zvýšil krútiaci moment vozidlo už môže vo väčšej miere využívať ekonomické otáčky.

Emisie sa mierne zvýšili ale stále spĺňajú normu. Zároveň sa znížila spotreba.

 

============================================================================

 Druhý  MAN TGA 410

Vodič sa sťažuje na vysokú spotrebu a nízky výkon, musí isť s vozidlom na vysokých otáčkach.

Vstupné merania prebehli za presne rovnakých podmienok 

Výkon a hlavne krútiaci moment bol nižší ako u prvého MANA.

Po naprogramovaní sa parametre zlepšili ale ani tak nedosahoval parametre prvého MANA.

Krútiaci moment bol o 100Nm nižšší.

Meranie na rýchlostnom stupni 8m - meranie krútiaceho momentu.

Porovnanie pred a po programovaní:

Krútiaci moment sa zvýšil z 1768Nm na 2094Nm

==========================================================================

Tretí  MAN TGA 410 automat  TipMatic

Meranie vykázalo štandardné parametre, vzhľadom na automatickú prevodovku bolo obtiažne zmerať priebeh výkonu.

Cieľom je zvýšiť krútiaci moment cca o 200Nm výkon cca 40 PS.

 

Po naprogramovaní bol zvýšený krútiaci moment o 262Nm a výkon o 48PS.

Testy zrýchlenia:

zrýchlenie

séria

zrýchlenie v m/sek2

zo 40- 70km/h

6sek

1,38m/sek2

zrýchlenie

nový program

zrýchlenie v m/sek2

zo 40- 70km/h

5,4sek

1,54m/sek2

 ............................... 

NA HLAVNÚ STRÁNKU