Mercedes SPRINTER  2,2 l CDI  95kW oprava riadiacej jednotky

Spoľahlivé úžitkové vozidlo       

Na vozidle sa pokazilo štartovanie. Servis presne určil chybu, z riadiacej jednotky nevychádza povel na štartovanie.

Po nanútení signálu štart, štartovacie relé zaplo a vozidlo naštartovalo. Oprava bola možná výmenou riadiacej jednotky alebo pokusom o opravu riadiacej jednotky - signálu štart.

  

 

Pri teste riadiacej jednotky bol zistený chybný integrovaný obvod - výstupný obvod IO.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Výstupný obvod bol nahradený elektronickým spínačom V-FET výkonovým tranzistorom, 

  s dostatočnou výkonovou rezervou aby sa chyba už nikdy neopakovala.

 

 

 

Nahradením chybného výstupného obvodu bola chyba odstránená. Vozidlo spoľahlivo štartovalo, cena opravy bola niekoľkonásobne nižšia ako výmena riadiacej jednotky. Vozidlo bolo otestované diagnostickým prístrojom a nevykazovalo už žiadnu chybu.

 

 

Zákazník požiadal o mierne zvýšenie výkonu a krútiaceho momentu s dôrazom na zníženie spotreby.

Pri teste vozidlo dosahovalo standardné parametre.

 

 

Po naprogramovaní vozidla sa zvýšil výkon z 98kW na 115kW a krútiaci moment z 303Nm na 358Nm.

 

Zároveň bol otestovaný aj tlak turbíny, ktorý dosahoval štandardné parametre ako zobrazuje nasledovný graf.

.

 

Testy zrýchlenia 3.rýchlostný stupeň:

zrýchlenie

séria

zrýchlenie v m/sek2

zo 50-90km/h

8,39sek

1,32m/sek2

 

Testy zrýchlenia 3.rýchlostný stupeň po naprogramovaní:

zrýchlenie

nový program

zrýchlenie v m/sek2

zo 50-90km/h

7,39sek

1,5m/sek2

Zrýchlenie vozidla sa zlepšilo o celu sekundu, merané z rýchlosti 50km/h na 90km/h.

Zároveň sa znížila spotreba,  vozidlo umožňovalo chod na nižších otáčkach, nižšie otáčky znamenajú nižšiu spotrebu.