Nová Octavia II 2,0TDI 103kW/140PS        
    

Nasleduje kontrola výkonu spolu s diagnostickými parametrami, tlak turbodúchadla a snímač prietoku vzduchu.

 

Po  naprogramovaní nasleduje  znovu diagnostické meranie spolu svýkonom a porovnanie s pôvodnými hodnotami.

Presnejšie merania už ukázali požadované zvýšenie výkonu na 136kW/185PS a 411Nm

Výkon je postačujúci, ďalšie kontrolne meranie ho potvrdzuje:

Ďalšie zvýšenie je ešte možné, ale teraz postačuje.